Ancient History Of India

Ancient हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया (प्राचीन भारताचा इतिहास) प्रागैतिहासिक कालखंड अश्मयुग तीन कालखंडात विभागणी केलेली आहे 1) पुराणाश्म युग [इ.स.पू ९००० पर्यंत चा कालखंड] 2) मध्याश्म युग [इ.स.पू ९००० ते इ.स.पू ४००० पर्यंत चा कालखंड] 3) नवाश्म युग [इ.स.पू ४००० ते इ.स.पू १५०० पर्यंत चा कालखंड] 1) पुराणाश्म युग [इ.स.पू ९००० पर्यंत] प्रागैतिहासिक कालखंड अश्म युग …

Ancient History Of India Read More »

लगेच Share करा