भूमि अभिलेख विभागाची परीक्षा पुढे गेली आहे | Bhumi Abhilekh Exam Postponed

Bhumi Abhilekh Exam Postponed

Update : 06/01/2022 आज दिनांक : ०६/०१/२०२२ रोजी भूमि अभिलेख विभागाने त्यांच्याद्वारे २३/०१/२०२२ ला घेण्यात येणारी भरती परीक्षा पुढे ढकललेले …

Read more

Bhumi Abhilekh Bharti Syllabus And Exam Pattern In Marathi

Bhumi Abhilekh Bharti Syllabus And Exam Pattern

महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभाग सविस्तर अभ्यासक्रम | Bhumi Abhilekh Bharti Syllabus And Exam Pattern In Marathi, Bhumi Abhilekh Bharti Syllabus, …

Read more

Mhada Hall Ticket 2022 Download | म्हाडा सरळसेवा भरती 2022 नवीन Hall Ticket जाहीर

Mhada Hall Ticket 2022 Download

Mhada New Update : तारीख 22/1/2022 म्हाडा सरळसेवा भरती २०२१ करीता दि.३१.०१.२०२२, दि.०१.०२.२०२२, दि.०२.०२.२०२२, दि.०३.०२.२०२२, दि.०७.०२.२०२२, दि.०८.०२.२०२२, दि.०९.०२.२०२२, या ७ …

Read more