भूमि अभिलेख विभागाची परीक्षा पुढे गेली आहे | Bhumi Abhilekh Exam Postponed

Bhumi Abhilekh Exam Postponed

Update : 06/01/2022 आज दिनांक : ०६/०१/२०२२ रोजी भूमि अभिलेख विभागाने त्यांच्याद्वारे २३/०१/२०२२ ला घेण्यात येणारी भरती परीक्षा पुढे ढकललेले …

Read more

Bhumi Abhilekh Bharti Syllabus And Exam Pattern In Marathi

Bhumi Abhilekh Bharti Syllabus And Exam Pattern

महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभाग सविस्तर अभ्यासक्रम | Bhumi Abhilekh Bharti Syllabus And Exam Pattern In Marathi, Bhumi Abhilekh Bharti Syllabus, …

Read more