हडप्पा संस्कृती

हडप्पा संस्कृती in marathi हडप्पा संस्कृती काय आहे? Indus Valley civilization/harappan civilization १९२१ साली या संस्कृतीमधील हडप्पा या शहराचा शोध लागल्याने हडप्पा हे नाव पडले. हडप्पा कालीन अनेक शहरे सिंधू नदीच्या काठी सापडल्याने सिंधू संस्कृती हे नाव पडले. हि संस्कृती तत्कालीन भारतातील पंजाब, हरियाना, राजस्थान, गुजरात, जम्मू-काश्मीर इ. प्रदेशात विस्तारित संस्कृतीत होती. हे संपूर्ण नागरीकरण …

हडप्पा संस्कृती Read More »

लगेच Share करा