MPSC Syllabus in Marathi Language PDF

All MPSC Exams Syllabus In Marathi PDF खाली तुम्हाला MPSC च्या सर्व Exams चे Syllabus PDF Format मध्ये दिलेले आहे. Imp. Note : Syllabus Update संदर्भात आयोगाची घोषणा आपण या Article मध्ये आयोगाच्या सुधारित Syllabus विषयी Detail मध्ये पाहणार आहोत जो कि नुकताच जाहीर झालेला आहे. राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षेकरीता सहा विषयापैकी सामान्य अध्ययन १, सामान्य अध्ययन २, सामान्य …

MPSC Syllabus in Marathi Language PDF Read More »