What Is WPI & CPI In Marathi

What Is WPI & CPI In Marathi

Current Affairs मध्ये हा Topic चर्चेत असल्यामुळे अभ्यासाच्या दृष्टीने wholesale price index (WPI) in marathi आणि Consumer Price Index (CPI) …

Read more

राष्ट्रीय उत्पन्न (National Income, GDP, NDP, GNP, NNP)

What is GDP, NDP, GNP, NNP हे काय आहे, हे एकमेकांपासून किती वेगळे आहेत, याचा उपयोग काय आणि कुठे होतो, …

Read more