What Is WPI & CPI In Marathi

What Is WPI & CPI In Marathi

Current Affairs मध्ये हा Topic चर्चेत असल्यामुळे अभ्यासाच्या दृष्टीने wholesale price index (WPI) in marathi आणि Consumer Price Index (CPI) …

Read moreWhat Is WPI & CPI In Marathi

राष्ट्रीय उत्पन्न (National Income, GDP, NDP, GNP, NNP)

What is GDP, NDP, GNP, NNP हे काय आहे, हे एकमेकांपासून किती वेगळे आहेत, याचा उपयोग काय आणि कुठे होतो, …

Read moreराष्ट्रीय उत्पन्न (National Income, GDP, NDP, GNP, NNP)