MPSC Book List

MPSC Book List in Marathi

Download complete MPSC Book List in Marathi & English. for MPSC Rajyaseva, PSI, STI, ASO Pre, and Mains Exams. आत्तापर्यंत MPSC तून अधिकारी झालेल्यांनी share केलेल्या MPSC Book List खाली दिलेल्या आहेत. श्री. निरंजन कदमसर (तहसीलदार 2019) यांनी सांगितलेली MPSC Book List Paper First : सामान्य अध्ययन 1) इतिहास : Ancient/medieval : NCERT/ State board … Read more

लगेच Share करा