MPSC Rajyaseva Answer Key 2022 Notification Update | MPSC Rajyaseva प्रथम उत्तर तलिका हरकती बाबत Notification

आज दिनांक २७/०१/२०२२ रोजी आयोगाने MPSC Rajyaseva Answer key 2022 जाहीर केलेली आहे. त्यासंदर्भात आयोगाने Official संकेतस्थळावर प्रथम उत्तर तलिका …

Read more

MPSC PSI New Update 2022

MPSC PSI New Update 2022

MPSC News Update 24/01/२०२२ : २६ फेब्रुवारी २०२२ ला होणाऱ्या MPSC Combine Group ‘B’ Prelims २०२१ करीता दिनांक १७ डिसेंबर …

Read more

MPSC Group ‘C’ Online अर्ज सादर करण्यासाठी मुदतवाढ

MPSC News Update 2022

MPSC News 2022 : आयोगाकडून डिसेंबर महिन्यात MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2021 जाहीर करण्यात आले होते. आणि …

Read more

MPSC News Rajyaseva Prelims Hall Ticket 2022

MPSC News Rajyaseva Prelims Hall Ticket 2022

MPSC News Rajyaseva Prelims Hall Ticket 2022 : MPSC आयोगामार्फत दिनांक २३ जानेवारी, २०२२ रोजी नियोजित राज्य सेवा पूर्व परीक्षा …

Read more

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 तारीख जाहीर । MPSC Rajyaseva Prelims New Date 2022

MPSC Rajyaseva Prelims New Date 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२२ साठी नवीन तारीख जाहीर केलेली आहे. आज दिनांक ०३, जानेवारी, २०२२ रोजी आयोगाने …

Read more

खुशखबर…MPSC आयोगाकडे पदभरतीसाठी मागणीपत्र आलेले आहे.

New MPSC Update 2022

New MPSC Update 2022 : खुशखबर….खुशखबर जे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत आहेत त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. येणाऱ्या काळात आयोगामार्फत …

Read more

MPSC ASO Departmental Exam 2022 Recruitment | सहाय्यक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा जाहिरात २०२2

MPSC ASO Departmental Exam 2022 Recruitment

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच MPSC ने दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी MPSC ASO Departmental Exam 2021 Recruitment । सहाय्यक कक्ष …

Read more