THE REVOLT OF 1857

Revolt of 1857   Subtopics Covered In This Topic 1857 पूर्वीचे महाराष्ट्रातील उठाव Uprisings in Maharashtra before 1857 खानदेशातील भिल्लांचे उठाव (1818 to 1831) पहिला टप्पाइंग्रजी राजवटीच्या असंतोषातून हा उठावनेतृत्व – सुरुवातीला ३२ भिल्लांनी केले नंतर बाजीरावाचे सरदार त्रीबंकजी डेंगळे यांनी गोदाजीडेंगळे व महिपा डेंगळे या आपल्या दोन पुताण्यांकडे सोपवले.• इंग्रज अधिकारी – बगलानाचे कलेक्टर … Read more

लगेच Share करा