MPSC Combined Group ‘B’ (ASO-STI-PSI) Pre. & Mains Question Papers With answer key

Download All MPSC Combine Pre and Mains Question Paper and Ans. Key in pdf

या Article मधे MPSC Combined Group ‘B’ Question Papers म्हणजेच संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका आणि उत्तर पत्रिका (Question Paper and Answer Key) PDF Format मधे पाहूया.

संयुक्त गट ‘ब’ पूर्व व मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका आणि उत्तर पत्रिका डाउनलोड करा.

MPSC combined Group ‘B’ Exam विषयी सामान्य माहिती (आपण नवीन उमेदवार असल्यास ते वाचा), त्याचबरोबर खाली मी MPSC Combine Previous Year Question Papers (Prelim+Mains) With Answer Key (From 2011 to 2019) Share केलं आहे.

Link : MPSC Combine Group ‘B’ Exam Pattern
Link : MPSC Combine Group ‘B’ Exam Syllabus

MPSC STUDY Website वर आपले स्वागत आहे. या Article मध्ये, आम्ही MPSC Combined Group ‘B’ Prelims and Mains Question Papers With their answer key खाली Share केलेले आहे. आपल्याला हे माहित असणे आवश्यक आहे की MPSC Combined Prelims ही तीन पदांसाठी (ASO-STI-PSI) एकत्रित घेतली जाणारी Exam आहे आणि Prelim साठी पेपर सर्वांसाठी समान असेल आणि Cut-off तीनही पदांसाठी स्वतंत्र असेल.

Important Note:

MPSC Combined Mains Paper-1 (ASO_STI-PSI) तीनही पदांसाठी समान असेल. अशा प्रकारे, Mains Exam चा Paper-1 तिन्ही पदांसाठी सारखाच असेल आणि परीक्षा एकाच तारखेला असेल. परंतु, Combined Exam चा Mains Paper-2 या तिन्ही पदांसाठी वेगळा असेल; अशा प्रकारे, तिन्ही पदांसाठी Paper-2 अभ्यासक्रम वेगळा असून Exam वेगळ्या तारखेला घेण्यात येईल. जर तुम्ही तिन्ही पदांसाठी निवडले गेलात तर तुम्ही सर्व परीक्षा देण्यास पात्र ठरता, पण Mains Paper-1 चे Marks तीनही Cut-off साठी सारखेच असतील.

MPSC Combined ASO-STI-PSI च्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका, त्या त्या पदाच्या पेज वर दिल्या आहे. प्रत्येक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी वेगळे पेज आहे त्याच्या लिंक्स या पेजच्या शेवटी दिल्या आहेत.

MPSC Combine Group ‘B’ [ASO-STI-PSI] Question Papers and Answer Key Download in PDF

MPSC Combine Group ‘B’ Prelim Exam 2019 (ASO-STI-PSI)

Download MPSC Combine Pre Question Paper

MPSC Subordinate Services Prelim 2019 (Question Paper)Download
MPSC Subordinate Services Prelim 2019 (Ans. Key)Download

Download MPSC Combine Mains Question Paper

MPSC Combine Group ‘B’ Mains Paper-1 (ASO-STI-PSI) 2019

MPSC Subordinate Services Mains 2019 Paper 1
(Que. Paper)
Download
MPSC Subordinate Services Mains 2019 Paper 1
(Ans. Key)
Download

MPSC Combine Group ‘B’ Exam 2019 (ASO-STI-PSI) Mains Paper-2

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2019 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC ASO Mains 2019 Paper 2 (Ans. Key)Download
 • State Tax Inspector (STI)
MPSC STI Mains 2019 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC STI Mains 2019 Paper 2 (Ans. Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2019 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC PSI Mains 2019 Paper 2 (Ans. Key)Download

MPSC Combine Group ‘B’ Prelim Exam 2018 (ASO-STI-PSI)

MPSC Subordinate Services Prelim 2018 (Question Paper)Download
MPSC Subordinate Services Prelim 2018 (Ans. Key)Download

MPSC Combine Group ‘B’ Mains Paper-1 (ASO-STI-PSI) 2018

MPSC Subordinate Services Mains 2018 Paper 1
(Que. Paper)
Download
MPSC Subordinate Services Mains 2018 Paper 1
(Ans. Key)
Download

MPSC Combine Group ‘B’ Exam 2018 Mains Paper-2 (ASO-STI-PSI) (Different For Each Post)

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2018 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC ASO Mains 2018 Paper 2 (Ans. Key)Download
 • State Tax Inspector (STI)
MPSC STI Mains 2018 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC STI Mains 2018 Paper 2 (Ans. Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2018 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC PSI Mains 2018 Paper 2 (Ans. Key)Download

Important Note:

Exam चा Pattern 2018 पासून बदललेला आहे पण याच्या आधीपण Combine Prelim घेतली होती. पण या Pattern नुसार नाही. तर बाकी Question Papers आणि Answer Key खाली देत आहोत.

खाली आपणास MPSC (aso-sti-psi) 2011 पासून 2017 पर्यंतचे Question Papers आणि त्यांच्या Answer Key मिळेल ज्या PDF मध्ये दिलेल्या आहेत. लक्षात ठेवा 2011 to 2017 साठी तीन परीक्षांसाठी (ASO-STI-PAI) Prelims मध्ये एकच (same) Paper आहे.

MPSC Combine Group ‘B’ Prelim 2017 Exam (ASO-STI-PSI)

ASO-STI-PSI Prelim (Question Paper) 2017Download
ASO-STI-PSI Prelim (Answer Key) 2017Download

MPSC Combine Group ‘B’ Mains 2017 Exam (ASO-STI-PSI)

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2017 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2017 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC ASO Mains 2017 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2017 Paper 2 (Answer Key)Download
 • State Tax Inspector (STI)
MPSC STI Mains 2017 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2017 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC STI Mains 2017 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2017 Paper 2 (Answer Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2017 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2017 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC PSI Mains 2017 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2017 Paper 2 (Answer Key)Download

MPSC Combine Group ‘B’ Prelim Exam (ASO-STI-PSI)

ASO Prelim 2016Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelim 2016Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelim 2016Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

MPSC Combine Group ‘B’ Mains 2016 Exam (ASO-STI-PSI)

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2016 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2016 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC ASO Mains 2016 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2016 Paper 2 (Answer Key)Download
 • State Tax Inspector (STI)
MPSC STI Mains 2016 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2016 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC STI Mains 2016 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2016 Paper 2 (Answer Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2016 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2016 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC PSI Mains 2016 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2016 Paper 2 (Answer Key)Download

MPSC Combine Group ‘B’ Prelim 2015 Exam (ASO-STI-PSI)

ASO Prelim 2015Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelim 2015Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelim 2015 (PSI Exam Not Conducted In 2015)Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

MPSC Combine Group ‘B’Mains 2015 Exam (ASO-STI-PSI)

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2015 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2015 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC ASO Mains 2015 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2015 Paper 2 (Answer Key)Download
 • State Tax Inspector (STI)
MPSC STI Mains 2015 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2015 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC STI Mains 2015 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2015 Paper 2 (Answer Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI) (Not Conducted In 2015)
MPSC PSI Mains 2015 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2015 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC PSI Mains 2015 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2015 Paper 2 (Answer Key)Download

MPSC Combine Group ‘B’ Prelim 2014 Exam (ASO-STI-PSI)

ASO Prelim 2014Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelim 2014Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelim 2014Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

MPSC Combine Group ‘B’ Mains 2014 Exam (ASO-STI-PSI)

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2014 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2014 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC ASO Mains 2014 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2014 Paper 2 (Answer Key)Download
 • State Tax Inspector (STI)
MPSC STI Mains 2014 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2014 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC STI Mains 2014 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2014 Paper 2 (Answer Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2014 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2014 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC PSI Mains 2014 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2014 Paper 2 (Answer Key)Download

MPSC Combine Group ‘B’ Exam (Subordinate Services)(ASO-STI-PSI) Prelim Question and Answer Key 2013

ASO Prelim 2013Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelim 2013Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelim 2013Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

MPSC Combine Group ‘B’ Exam (Subordinate Services)(ASO-STI-PSI) Mains Question and Answer Key 2013

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2013 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2013 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC ASO Mains 2013 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2013 Paper 2 (Answer Key)Download
 • State Tax Inspector (STI)
MPSC STI Mains 2013 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2013 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC STI Mains 2013 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2013 Paper 2 (Answer Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2013 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2013 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC PSI Mains 2013 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2013 Paper 2 (Answer Key)Download

MPSC Combine Group ‘B’ Exam (Subordinate Services)(ASO-STI-PSI) Prelim Question and Answer Key 2012

ASO Prelim 2012Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelim 2012Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelim 2012Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

MPSC Combine Group ‘B’ Exam (Subordinate Services)(ASO-STI-PSI) Mains Question and Answer Key 2012

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2012 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2012 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC ASO Mains 2012 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2012 Paper 2 (Answer Key)Download
 • State Tax Inspector (STI)
MPSC STI Mains 2012 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2012 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC STI Mains 2012 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2012 Paper 2 (Answer Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2012 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2012 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC PSI Mains 2012 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2012 Paper 2 (Answer Key)Download

MPSC Combine Group ‘B’ Exam (Subordinate Services)(ASO-STI-PSI) Prelim Question and Answer Key 2011

ASO Prelim 2011Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelim 2011Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelim 2011Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

MPSC Combine Group ‘B’ Exam (Subordinate Services)(ASO-STI-PSI) Mains Question and Answer Key 2011

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2011 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2011 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC ASO Mains 2011 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2011 Paper 2 (Answer Key)Download
 • State Tax Inspector (STI)
MPSC STI Mains 2011 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2011 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC STI Mains 2011 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2011 Paper 2 (Answer Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2011 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2011 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC PSI Mains 2011 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2011 Paper 2 (Answer Key)Download

मला आशा आहे कि, MPSC Combined Exam चे Question Papers आणि Answer Key एकाच Page वर Available करून दिल्यामुळे तुमचा वेळ नक्कीच वाचणार, आपल्या मित्रांसोबत Share करा आणि हो काही प्रश्न,आणखीन कुठल्याही Subject चे MPSC Study Material हवे असल्यास Comment करा..Thank You…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top