MPSC Combined Group ‘C’ Exam Pattern

MPSC STUDY वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे.

या पोस्टमध्ये आम्ही MPSC Combine Class 3 परीक्षेच्या नवीन पॅटर्न आणि अभ्यासक्रमाबद्दल चर्चा करणार आहोत. तर हि पोस्ट वाचून आपल्याला या नवीन MPSC Combine Exam पद्धतीबद्दल अधिक माहिती मिळेल. याची खात्री करुन घ्या की ही MPSC वर्ग 3 ची परीक्षा आहे आणि ही ‘Maharashtra Subordinate Services Exam’ म्हणजेच ASO-STI-PSI या परीक्षेपेक्षा वेगळी आहे. MPSC च्या अंतर्गत तीन अश्या Exams आहेत ज्यांची नावे Combined Group ‘B’, Group “C’ आणि Engineering अश्या आहेत यांच्या बद्दल येथे MPSC Combine Group ‘B’ Exam Pattern सविस्तर सांगितले आहे.

MPSC Combine Group ‘B’ Exam Pattern

मी एकदा आणखीन सांगत आहे कि संपूर्ण Article काळजीपूर्वक Read करा

MPSC GROUP ‘C’ Exam Syllabus
MPSC Group ‘C’ EXAM QUESTION PAPERS AND ANSWER KEY
(लवकरच Update केल्या जाईल)

 

Maharashtra Group ‘C’ Services Exam Pattern

प्रस्तुत तीनही पदावरील भरतीकरीता एकच संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात येईल.

महाराष्ट्र गट सेवा पूर्व परीक्षा

प्रश्नपत्रिकेची संख्या – 1                                                                               एकुण गुण – १००

विषय संकेतांक दर्जा माध्यम प्रश्न
संख्या
गुण कालावधी प्रश्नपत्रिकेचे
स्वरुप
सामान्य क्षमता चाचणी बारावी इंग्रजीमराठी १०० १०० एक तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

तीनही पदांकरीता (ESI-TA-CT) मुख्य परीक्षेचा पेपर क्रमांक १ सामाईक असेल व सदर पेपरची परीक्षा एकाच दिवशी एकत्र घेण्यात येईल. मुख्य परीक्षेचा पेपर क्रमांक २ मात्र संबंधित पदांच्या कर्तव्ये व जबाबदा-या विचारात घेऊन स्वतंत्रपणे घेण्यात येईल.

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क (मुख्य) परीक्षा
Excise Sub Inspector, Group C (Main) Exam

प्रश्नपत्रिकांची संख्यादोन             एकूण गुण२००                                पेपर क्र. (संयुक्त पेपर) – १०० गुण
पेपर क्र. (स्वतंत्र पेपर) – १०० गुण

पेपर क्र. विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम कालावधी प्रश्नपत्रिकेचे
स्वरुप
1 मराठी
इंग्रजी
६० ४० ६०
४०
बारावी पदवी मराठी
इंग्रजी
एक तास वस्तुनिष्ठ
बहुपर्यायी
2 सामान्य क्षमता चाचणी
पदासंबंधीचे/
विषयासंबंधीचे ज्ञान
१०० १०० पदवी मराठी इंग्रजी एक तास वस्तुनिष्ठ
बहुपर्यायी

 

विक्रीकर विभागातील कर सहायक, गट-क (मुख्य) परीक्षा
Tax Assistant, Group – C (Main) Examination

प्रश्नपत्रिकांची संख्यादोन             एकूण गुण२००                                पेपर क्र. (संयुक्त पेपर) – १०० गुण
पेपर क्र. (स्वतंत्र पेपर) – १०० गुण

पेपर क्र. विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम कालावधी प्रश्नपत्रिकेचे
स्वरुप
1 मराठी
इंग्रजी
६० ४० ६०
४०
बारावी पदवी मराठी
इंग्रजी
एक तास वस्तुनिष्ठ
बहुपर्यायी
2 सामान्य क्षमता चाचणी
पदासंबंधीचे/
विषयासंबंधीचे ज्ञान
१०० १०० पदवी मराठी इंग्रजी एक तास वस्तुनिष्ठ
बहुपर्यायी

 

लिपिक-टंकलेखक, गट-क (मुख्य) परीक्षा
Clerk-Typist, Group -C (Main) Examination

प्रश्नपत्रिकांची संख्यादोन             एकूण गुण२००                                पेपर क्र. (संयुक्त पेपर) – १०० गुण
पेपर क्र. (स्वतंत्र पेपर) – १०० गुण

पेपर क्र. विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम कालावधी प्रश्नपत्रिकेचे
स्वरुप
1 मराठी
इंग्रजी
६० ४० ६०
४०
बारावी पदवी मराठी
इंग्रजी
एक तास वस्तुनिष्ठ
बहुपर्यायी
2 सामान्य क्षमता चाचणी
पदासंबंधीचे/
विषयासंबंधीचे ज्ञान
१०० १०० पदवी मराठी इंग्रजी एक तास वस्तुनिष्ठ
बहुपर्यायी

ESI-TA-CT परीक्षांची एकत्रित पूर्वपरीक्षा तसेच मेन्स पेपर १ देखील एकत्रित असेल. आणि प्रत्येक तीन परीक्षांसाठी फक्त पेपर-२ हा वेगळा असेल . मुलाखत नाही. केवळ ESI साठी शारीरिक मानक आवश्यक आहेत. कर सहाय्यकासाठी मराठी व इंग्रजीचे टायपिंग प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. लिपीक टंकलेखक परीक्षेसाठी मराठी / इंग्रजी टायपिंग प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. प्रत्येक परीक्षेसाठी १०० गुण प्रिलिम् एकत्रित, आणि तिन्हींसाठी २०० गुणांची Mains Exam असेल.

तुम्हाला Tax Assistant आणि Lipik Typist साठी Typing Certificate ची आवश्यकता असेल. Exice-Sub Inspactor साठी तुम्ही फक्त Graduation आणि फिजिकल रिक्वायरमेंटसह अर्ज करू शकता. परंतु आपल्याकडे टाइपिंग प्रमाणपत्र नसल्यास किंवा मानकांनुसार शारीरिकदृष्ट्या फिट नसल्यास आपण फक्त 6 पोस्ट (ASO-STI ,PSI,ESI-Tax Assistant and Clerk Typist) मध्ये only ASO आणि STI पोस्टसाठी अर्ज करू शकता.

तर, आपण येथे “MPSC Combined Group ‘C’” विषयी माहिती पाहत आहोत. MPSC वर्ग 3 परीक्षा नवीन Syllabus देखील पाहुयात.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत MPSC महाराष्ट्र वर्ग 3 परीक्षांचा बहुप्रतिक्षित Pattern व Syllabus अखेर २ February 2018 रोजी संध्याकाळी जाहीर करण्यात आला. तर आपण या नवीन अभ्यासक्रमाबद्दल अधिक चर्चा करू. चला, प्रारंभ करूया आम्हाला माहित आहे की MPSC मध्ये आपल्या तीन Combined परीक्षा आहेत.

१. MPSC Combine Group ‘B’ Exam (ASO-STI-PSI)

२. MPSC Combined Group ‘C’ Exam (ESI-Tax Assi.-Clerk Typist)

3. MPSC Engineering Services (Civil-Mechanical-Electrical)

प्रथम Prelims परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाबद्दल बोलूया. त्याच बरोबर MPSC महाराष्ट्र वर्ग 3 Prelims अभ्यासक्रम Overview घेऊयात. यात वर्ग 3 Group ‘C’ Combined Prelim Exam चा Syllabus त्याचप्रमाणे Excise Sub Inspector परीक्षेचा जुना Prelim अभ्यासक्रम सारखाच आहे. तर हा अभ्यासक्रम Excise Sub Inspector परीक्षा, Tax Assistant Exam आणि Clerk Typist Exam साठी समान असेल.

MPSC महाराष्ट्र वर्ग 3 (Group ‘C’ Combined) मुख्य अभ्यासक्रम Owerview.

Syllabus मध्ये कर सहाय्यक आणि लिपिक टायपिस्टच्या मेन्स अभ्यासक्रमात ते फारसे बदललेले नाहीत परंतु त्यांनी उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक परीक्षेच्या मुख्य अभ्यासक्रमामधून काही विषय remove केले आहेत. पॅटर्नमध्येही ते फारसे बदललेले नाहीत परंतु पेपर १ मध्ये एकत्रित मराठी आणि इंग्रजी सारख्या मुख्य विषयांमधून त्यांनी अभ्यासक्रमात विषय हलवले आहेत आणि तिन्ही परीक्षांचे पेपर १ (ESI-Tax Assistance-Clerk Typist) समान असतील.

Paper 1 of All three exams (ESI, Tax Assistant, Clerk Typist) will be the same and Exam on the same day. परंतु तीन परीक्षांचे पेपर 2 वेगवेगळ्या दिवशी आणि तारखांना असतील.

MPSC Group C Posts Salary[ Combined Exam]

MPSC ESI: Excise Sub Inspector

  • पगार: 5,200-20,200 + ग्रेड पे 3,500 + महत्ता भत्ता आणि इतर भत्ते

MPSC Tax Assistant

  • पगार: 5,200-20,200 + ग्रेड पे 2,400 + महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते

MPSC Clerk Typist

  • पगार: 5,200-20,200 + ग्रेड पे 1,900 + महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते

Technical Assistant

  • पगार: 5,200-20,200 + ग्रेड पे 2,800 + महत्ता भत्ता आणि इतर भत्ते
  • ही चार पदे एमपीएससी वर्ग 3 ची आहेत.

उच्च पदावर पदोन्नतीच्या संधी

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन : शुल्कज्येष्ठता व पात्रतेनुसार निरीक्षक, गट ब व त्यावरील पदे.

कर सहाय्यक : ज्येष्ठता व पात्रतेनुसार राज्यकर निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित).

Lipik Typist : ज्येष्ठता व पात्रतेनुसार सहायक कक्ष अधिकारी किंवा लघुलेखक तसेच पदोन्नतीसाठी सेवाप्रवेश नियमानुसार उपलब्ध असलेल्या संबंधित कार्यालयातील पदावर

नियुक्तीचे ठिकाण

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन : राज्य शासनाच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महाराष्ट्रातील कोणत्याही कार्यालयात.

कर सहाय्यक : राज्य शासनाच्या वस्तू व सेवा कर विभागाच्या महाराष्ट्रातील कोणत्याही कार्यालयात.

Lipik Typist : फक्त मंत्रालयीन विभाग व बृहन्मुंबईतील राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयात.

Highlights of Main Exam Pattern

• No Changes In History, No Changes In Geography in ESI Mains Examination

• No change is there in tax assistant mains exam syllabus except that pattern.

• No changes in clerk typist mains examination except the pattern of this exam.

So, Below I am sharing new syllabus and old syllabus of all these three combined exams(ESI-TA-CT)

MPSC GROUP ‘C’ Exam Syllabus
MPSC Group ‘C’ EXAM QUESTION PAPERS AND ANSWER KEY
(लवकरच Update केल्या जाईल)

आपल्याला MPSC Exam 2020 संबंधित काही प्रश्न असल्यास, Comment Box मध्ये त्यांचा उल्लेख करा आणि आम्ही लवकरात लवकर त्यावर उत्तर देऊ. Thank You….

लगेच Share करा

5 thoughts on “MPSC Combined Group ‘C’ Exam Pattern”

    1. हो, सर.. MPSC च नाही तर कुठल्याही क्लार्क Exam साठी टायपिंग सर्टिफिकेट compulsory असतेच.

  1. hello sir, i have completed my master of commerce, and i have my typing certificate, now i want to go for MPSC Combined Group ‘C’ Exam (ESI-Tax Assi.-Clerk Typist). please suggest me books ,study material and guidelines. thank you.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *