MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper PDF (Pre.+Mains)

MPSC Rajyaseva exam Question papers and answer key download in PDF

MPSC previous year question papers of MPSC Rajyaseva (Pre.+Mains)

या लेखात आपल्याला MPSC Rajyaseva च्या सर्व (Prelims and Mains) Question Papers And Answer Key PDF Format मध्ये दिलेले आहेत.

खाली आपल्याला MPSC Rajyaseva चे Question and Papers मराठी सापडतील [PDF] Download साठी. MPSC Rajyaseva Exam चे Question Papers Share करण्यापूर्वी आपल्याला हे माहित असणे आवश्यक आहे की MPSC EXAM चा Pattern प्रत्येक वर्षासाठी एकसारखा नसतो म्हणून हे लक्षात घ्यावे की दरवर्षी Same MPSC Question Papers शोधण्याचा प्रयत्न करू नका. आणि मला आणखी एक गोष्ट सांगायची आहे की Descriptive Question Papers साठी आपल्याला Answer Key मिळणार नाहीत.

खाली आपल्याला MPSC Rajyaseva Exam 2019 चे Question Papers and Answer Key मिळतील.

राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका आणि उत्तर पत्रिका डाउनलोड करा.

MPSC राज्यसेवा PRELIMS 2019 QUESTION PAPERS

MPSC Prelim 2019 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2019 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2019 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2019 GS Paper -2 Download Ans Key

MPSC राज्यसेवा MAINS 2019 QUESTION  PAPERS

DOWNLOAD : MPSC Rajyaseva Main 2019 Paper 1 English Marathi

आयोग Paper 1 English Marathi साठी Answer Key Publish करत नाही याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी  
MPSC Mains 2019 Paper 2 Eng. Marathi (Que. Papers)Download
MPSC Mains 2019 Paper 2          (Final key)             Download
MPSC Mains 2019 Paper 3 GS 1             (Question Papers)Download
MPSC Mains 2019 Paper 3 GS 1              (Final key)Download
MPSC Mains 2019 Paper 4 GS 2             (Question Papers)Download
MPSC Mains 2019 Paper 4 GS 2              (Final key)  Download
MPSC Mains 2019 Paper 5 G.S 3      (Question Papers)Download
MPSC Mains 2019 Paper 5 G.S 3 (Final key)Download
MPSC Mains 2019 Paper 6 GS 4     (Question Papers)Download
MPSC Mains 2019 Paper 6 GS 4 (Final key)Download

MPSC राज्यसेवा PRELIMS 2018 QUESTION PAPERS

MPSC Prelim 2018 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2018 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2018 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2018 GS Paper -2 Download Ans Key

MPSC राज्यसेवा MAINS 2018 QUESTION PAPERS

MPSC Rajyaseva Main 2018 Paper 1 English Marathi

आयोग Paper 1 English Marathiसाठी Answer Key Publish करत नाही याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी
MPSC Mains 2018 Paper 2 Eng. Marathi (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2018 Paper 2                  (Final key) Download 
MPSC Mains 2018 Paper 3 GS 1              (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2018 Paper 3 GS 1              (Final key)Download
MPSC Mains 2018 Paper 4 GS 2 (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2018 Paper 4 GS 2              (Final key)Download
MPSC Mains 2018 Paper 5 GS 3    (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2018 Paper 5 GS 3 (Final key)Download
MPSC Mains 2018 Paper 6 GS 4 (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2018 Paper 6 GS 4 (Final key)Download

MPSC राज्यसेवा PRELIMS 2017 QUESTION PAPERS

खाली आपणास MPSC QUESTION PAPERS आणि ANSWER KEY 2017 आढळतील. त्यापूर्वी तुम्हाला MPSC Rajyaseva Exam 2017 चा Pattern माहित असणे आवश्यक आहे.

खाली तुम्हाला MPSC ची Prelims Exam Question Papers PDF Format मिळेल आणि त्यानंतर तुम्हाला MPSC Mains Question Papers मिळतील. आम्हाला माहित आहे की MPSC मागील Question Papers MPSC Pattern समजण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

MPSC परीक्षेत नेहमीच एक मराठी भाषा प्रश्नपत्रिका आणि एक इंग्रजी भाषा प्रश्नपत्र असते परंतु आपणास या Papers ची Answer Key मिळणार नाहीत आणि कृपया MPSC च्या प्रश्नपत्रिकांची उत्तरे आणि उत्तरे की बरोबर पडताळणी करा. उत्तरे सत्यापित करण्यासाठी सर्व MPSC Question Papers With Answer Key सह आहेत. येथे आपल्याला Answer Key सह MPSC Exam Papers मराठी [सर्व PDF] Format मध्ये सापडतील.

MPSC Prelim 2017 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2017 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2017 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2017 GS Paper -2Download Ans Key

MPSC Rajyaseva Mains 2017 QUESTION PAPERS

MPSC Rajyaseva Main 2017 Paper 1 English Marathi

आयोग Paper 1 English Marathiसाठी Answer Key Publish करत नाही याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी
MPSC Mains 2017 Paper 2 Eng. Marathi (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2017 Paper 2                         (Final key)Download
MPSC Mains 2017 Paper 3 GS 1              (Que. Papers)Download
MPSC Mains 2017 Paper 3 GS 1                (Final key)Download
MPSC Mains 2017 Paper 4 GS 2 (Que. Papers)Download
MPSC Mains 2017 Paper 4 GS 2                (Final key)Download
MPSC Mains 2017 Paper 5 GS 3    (Que. Papers)Download
MPSC Mains 2017 Paper 5 GS 3 (Final key)Download
MPSC Mains 2017 Paper 6 GS 4 (Que. Papers)Download
MPSC Mains 2017 Paper 6 GS 4 (Final key)Download

MPSC Rajyaseva Prelims 2016 QUESTION PAPERS

2016 पासून पहिल्या दोन Papers अर्थात मराठी आणि इंग्रजी भाषेच्या पेपर्ससाठी नवीन Pattern आहे. खाली आपणास MPSC Question Papers With Answer Key आढळतील. आपल्याला MPSC Rajyaseva Exam चा Pattern माहित असणे आवश्यक आहे.

आपल्याला MPSC prelims Exam Question Papers (PDF) मिळेल आणि त्यानंतर आपणास MPSC Mains Question Papers With Answer Key मिळेल. MPSC च्या मागील Papers चे Questions त्याचबरोबर Pattern समजून घेणे महत्वाचे आहे. MPSC Mains परीक्षेत नेहमीच एक मराठी भाषा प्रश्नपत्रिका आणि एक इंग्रजी भाषा प्रश्नपत्रिका असते परंतु आपल्याला या Descriptive Question Papers ची Answer Key मिळणार नाहीत.

MPSC Prelim 2016 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2016 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2016 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2016 GS Paper -2 Download Ans Key

MPSC Rajyaseva Mains 2016 Question Papers

MPSC Rajyaseva Main 2016 Paper 1 English Marathi

Answer Key 
MPSC Mains 2016 Paper 2 Eng. Marathi  Download Question Papers
MPSC Mains 2016 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2016 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2016 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2016 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2016 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2016 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2016 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2016 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2016 Paper 6 GS 4Download Final key

MPSC राज्यसेवा PRELIMS 2015 QUESTION PAPERS

MPSC Prelim 2015 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2015 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2015 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2015 GS Paper -2Download Ans Key

MPSC Rajyaseva Mains 2015 QUESTION PAPERS

MPSC Rajyaseva Main 2015 Paper 1 Marathi

Answer Key 
MPSC Mains 2015 Paper 2 English  Download Question Papers
MPSC Mains 2015 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2015 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2015 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2015 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2015 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2015 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2015 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2015 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2015 Paper 6 GS 4Download Final key

MPSC राज्यसेवा PRELIMS 2014 QUESTION PAPERS

MPSC Prelim 2014 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2014 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2014 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2014 GS Paper -2Download Ans Key

MPSC राज्यसेवा MAINS 2014 QUESTION PAPERS

MPSC Rajyaseva Main 2014 Paper 1 Marathi

Answer Key 
MPSC Mains 2014 Paper 2 English Download Question Papers
MPSC Mains 2014 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2014 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2014 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2014 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2014 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2014 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2014 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2014 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2014 Paper 6 GS 4Download Final key

MPSC राज्यसेवा PRELIMS 2013 QUESTION PAPERS

MPSC Prelim 2013 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2013 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2013 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2013 GS Paper -2Download Ans Key

MPSC राज्यसेवा MAINS 2013 QUESTION PAPERS

MPSC Rajyaseva Main 2013 Paper 1 Marathi

Answer Key 
MPSC Mains 2013 Paper 2 English Download Question Papers
MPSC Mains 2013 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2013 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2013 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2013 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2013 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2013 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2013 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2013 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2013 Paper 6 GS 4Download Final key

MPSC राज्यसेवा PRELIMS 2012 QUESTION PAPERS

MPSC Pre.- General Ability TestDownload Question Papers
MPSC Pre.- General Ability TestDownload Ans Key
  
  

MPSC राज्यसेवा MAINS 2012 QUESTION PAPERS

MPSC Rajyaseva Main 2012 Paper 1 Marathi           

MPSC Mains 2012 Paper 2 English Download Question Papers
MPSC Mains 2012 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2012 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2012 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2012 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2012 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2012 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2012 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2012 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2012 Paper 6 GS 4Download Final key

MPSC राज्यसेवा PRELIMS 2011 QUESTION PAPERS

MPSC Pre.- General Ability TestDownload Question Papers
MPSC Pre.- General Ability TestDownload Ans Key
  
  

MPSC राज्यसेवा MAINS 2011 QUESTION PAPERS

MPSC Rajyaseva Main 2011 Paper 1 Marathi

Answer Key

MPSC Mains 2011 Paper 2 English  Download Question Papers
MPSC Mains 2011 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2011 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2011 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2011 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2011 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2011 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2011 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2011 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2011 Paper 6 GS 4Download Final key

2 thoughts on “MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper PDF (Pre.+Mains)”

  1. Links for MPSC mains Paper 2 are not clickable(from 2015 to 2012), so not able to download.
    Also, all the links of 2011 are not clickable.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top