MPSC Exam Paper Pattern in Marathi 2021

या Article मधे MPSC Rajyaseva Exam & Paper Pattern 2021 (Prelim+Mains) बदद्ल संपूर्ण माहिती पाहुयात. तुम्हाला जर खरंच MPSC Exam बद्दल माहिती पाहिजे असेल किंवा तुम्ही खरंच प्रामाणिक Aspirant असाल तर खाली दिलेली माहिती संपूर्ण वाचा. मी guarantee देतो कि जर तुम्ही हा लेख संपूर्ण Read केला तर तुम्हाला इतर कुठेही यासंदर्भात माहिती वाचण्याची गरजच नाही…

MPSC Exam 2021 : MPSC Rajyaseva 2020 ची Exam 21 March 2021 रोजी घेण्यात येणार आहे. 
MPSC Engineering Services Exam New Date 27 March 2021 रोजी होणार.
MPSC Subordinate Group ‘B’ 11 April 2021 रोजी होणारी Exam Postponed झालेली आहे.

MPSC Rajyaseva Prelims Exam & Paper Pattern 2021

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Pattern

Prelims परीक्षेत पेपर १ आणि पेपर २ असे दोन पेपर असतात. दोन्ही पेपरचा कालावधी 2 तास असेल. दोन्ही पेपरमध्ये 400 गुण आहेत. प्रत्येक पेपरमध्ये 200 गुण असतात आणि ते वस्तुनिष्ठ (Objective Type) असतात.

Prelim Exam चे गुण अंतिम निवडीच्या वेळी विचारात घेतले जात नाहीत. तसेच, पूर्व परीक्षेचे गुण उमेदवारांना कळविले जात नाहीत.

  • 1 ला टप्पा: Prelim Exam (400 Marks)
  • MPSC Prelims Exam 400 (Each Paper 200 Marks)

Paper No.No. of Que.Total MarksStd.MediumDurationNature of Paper
Paper I100200DegreeEnglish & Marathi2 hoursMCQ
Paper II80200Degree &
School
English & Marathi2 hoursMCQ

MPSC Rajyaseva Prelims Exam साठी Negative Marking काय आहे?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सप्टेंबर २०२० मध्ये यापुढील निकालासाठी एक चतुर्थांश नकारात्मक गुणपद्धती राहणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतरही रविवारी 21 March 2021 झालेल्या पूर्व परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेवर मात्र नकारात्मक गुणपद्धती एक तृतीयांश अशी राहील, असा उल्लेख असल्याने परीक्षार्थीमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. रविवारच्या 21 March 2021 पूर्व परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकांची छपाई ही मार्च २०२० मधील असल्याने त्यावर जुन्या नियमाचा उल्लेख कायम राहिला. परंतु निकालामध्ये एक चतुर्थांश नकारात्मक गुणपद्धतीच अवलंबली जाणार आहे, अशी स्पष्टोक्ती आयोगाकडून देण्यात आली आहे.

एक चतुर्थांश नकारात्मक गुणपद्धती म्हणजेच प्रत्येक चार चुकीच्या प्रश्नामागे एक गुण वजा केला जाईल.

MPSC Rajyaseva Mains Exam & Paper Pattern 2021

MPSC Rajyaseva Mains Exam Pattern

  • GS Paper 1, GS Paper 2, GS Paper 3 and GS Paper 4 are of the Objective type, and it contains 150 Marks for each Paper.
  • Compulsory: Marathi and Compulsory English are of the Paper 1 descriptive type and Paper 2 Objective Type containing 100 Marks for each Paper.
  • 2 रा टप्पा: Mains Exam (800 Marks)
  • 1/3 Negative Marking (0.33)
PaperSubjectTotal MarksStandardMediumDurationNature of Questions
1Marathi & English (Essay/Translation/Precis)100XII Std.Marathi & English3 hoursDescriptive
2Marathi & English (Grammar/Comprehension)100XII Std.Marathi & English1 hourMCQs
3General Studies I150DegreeMarathi & English2 hoursMCQs
4General Studies II150DegreeMarathi & English2 hoursMCQs
5General Studies III150DegreeMarathi & English2 hoursMCQs
6General Studies IV150DegreeMarathi & English2 hoursMCQs

How many papers are there in MPSC Mains Exam?

MPSC Mains परीक्षेत एकूण 6 papers आहेत; त्यापैकी GS चे 4 papers आहेत. परंतु UPSC Mains च्या उलट MPSC Mains GS papers चे स्वरूप MCQ प्रकारचे आहे. परंतु इंग्रजी आणि मराठी भाषेसाठी चे Papers अद्याप descriptive types (essay type) आहेत. सर्व जीएस पेपर्ससाठी १/3 नकारात्मक मार्किंग पद्धत आहे.

Imp. Note : आयोगाची MPSC Rajyaseva Revised Syllabus बाबत घोषणा

MPSC Rajyaseva Syllabus Update संदर्भात माहिती

राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षेकरीता सहा विषयापैकी सामान्य अध्ययन १, सामान्य अध्ययन २, सामान्य अध्ययन ३ व सामान्य अध्ययन ४ यामधील विषयांचा अभ्यासक्रम सुधारित करण्यात आला आहे. कोण-कोणते मुद्दे Add झाले आहेत? Detail मध्ये दिलेले आहे. Link : MPSC Rajyaseva Mains Revised Syllabus New Added Points In Detail.

सदर अभ्यासक्रम इंग्रजी व मराठी भाषेमध्ये All MPSC Exams Syllabus In Marathi PDF या  Page वर Update करण्यात येत आहे. सदर अभ्यासक्रम हा सदरची घोषणा प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील होणाऱ्या परीक्षेपासून लागू राहील.

MPSC राज्यसेवा Syllabus (Pre.+Mains)
All MPSC राज्यसेवा Question Paper & Ans. Key (Pre.+Mains)
MPSC परीक्षेचा अभ्यास करताना नक्की काय वाचावे

Mains Paper Centre

MPSC Rajyaseva Exam : Age Limit

MPSC Rajyaseva Exam : Age Limit

Physical Criteria For MPSC Rajyaseva Exam

Physical Criteria For MPSC Rajyaseva Exam

MPSC Interview

  • 3 रा टप्पा: Interview (100 Marks)

Mains Exam वस्तुनिष्ठ (Descriptive) स्वरुपाच्या Answer Key चे मुल्यांकन करताना उत्तरपत्रिकेत नमुद केलेल्या योग्य उत्तरांनाच गुण दिले जातील. तसेच प्रत्येक तीन चुकीच्या उत्तरामागे एका प्रश्नाचे गुण एकूण गुणांमधून वजा 1/3 (Negative Marking)करण्यात येतील

उमेदवाराने एखाद्या प्रश्नाची एकापेक्षा जास्त उत्तरे दिली असल्यास सदर प्रश्नाचे उत्तर चुकले असल्याचे समजून गुण वजा करण्यात येतील. भरावयाच्या एकूण पदांपैकी प्रत्येक प्रवर्ग/उपप्रवर्गासाठी सुमारे ३ पट उमेदवार मुलाखतीकरीता घेण्यात येतील

अशा रीतीने सर्व पेपरच्या एकत्रित गुणांच्या आधारे (Cut Off Line) निश्चित करण्यात येईल. सदर सीमारेषा सर्व उमेदवारांसाठी एकच किंवा प्रत्येक सामाजिक प्रवर्ग/उपप्रवर्गासाठी तसेच महिला, दिव्यांग, खेळाडू, अनाथ इत्यादींसाठी वेगवेगळी असेल.

प्रत्येक प्रवर्ग/उपप्रवर्गासाठी आयोगाने निश्चित केलेल्या सीमारेषा किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळविणाऱ्या उमेदवारांना त्यांनी अर्जामध्ये दिलेल्या माहितीच्या आधारे, ते विहित अर्टीची पूर्तता करतात, असे समजून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात मुलाखतीसाठी पात्र समजण्यात येईल.

दिव्यांग अथवा अनाथ अथवा अत्युच्च गुणवत्ताधारक पात्र खेळाडू या प्रवर्गाच्या किमान सीमा रेषेच्या आधारे मुलाखतीसाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारास कोणतीही एकच सवलत घेता येईल.

खाली MPSC च्या सुधारित Syllabus 2020 प्रमाणे MPSC राज्यसेवा Question Paper & Ans. Key (Pre.+Mains), Syllabus, MPSC Prelim Subjectwise Notes, MPSC Rajyaseva previous Year Question papers Analysis, PDF Format मध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही डाउनलोड करू शकता. Thank You..

Other Important Links :

लगेच Share करा

1 thought on “MPSC Exam Paper Pattern in Marathi 2021”

  1. सर्व परिक्षांचे आपण एकत्र आयोगाचे झालेले पेपर दिल्याबद्दल आपण मनापासुन धन्यवाद सर

    Reply

Leave a Comment