MPSC Rajyaseva Question Papers and answer keys PDF

या Article मध्ये आपल्याला MPSC Rajyaseva Question Papers and answer keys PDF आणि MPSC Mains Question Paper PDF मध्ये दिलेले आहेत. MPSC Question Paper Download करण्यापूर्वी आपल्याला हे माहित असणे आवश्यक आहे की MPSC Rajyaseva Exam Pattern नेमका आहे तरी काय, येथे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

MPSC Question Papers With Answers Key PDF Download करून अभ्यासाला सुरुवात करण्यापूर्वी एकदा MPSC Exam Pattern चा Overview घेणे कधीही चांगलं असेल, आणि मला आणखी एक गोष्ट सांगायची आहे की, आयोग Mains Paper-1 (English, Marathi) साठी Answer Key Publish करत नाही.

Download All MPSC Class Notes In PDF
Download All MPSC Syllabus In PDF

MPSC Rajyaseva Question Papers and answer keys PDF

MPSC Rajyaseva Prelims Question Papers 2021 येथे उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. MPSC ने 21 मार्च 2021 रोजी Rajyaseva (Rajyaseva Prelims) Preliminary Examination 2021 घेतली. हि परीक्षा दोन शिफ्टमध्ये घेण्यात आली. General Studies चा Paper-1 आणि CSAT चा Paper-2 प्रत्येकी दोन तासाचे Papers असतात. 2019 ची MPSC Rajyaseva Prelims Exam जी Covid-19 मुळे चारदा Postponed होत गेली आणि Finally MPSC ने 21 मार्च 2021 रोजी घेतलेली.


MPSC Rajyaseva Question Paper 2020

 • MPSC Rajyaseva Prelims Question Paper 2020

MPSC Prelim 2020 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2020 GS Paper -1 (Answer Key)Download Ans Key (First Answer Key)
MPSC Prelim 2020 (C-SAT) Paper -2Download Question Papers
MPSC Prelim 2020 (C-SAT) GS Paper -2  (Answer Key)Download Ans Key (First Answer Key)

MPSC Rajyaseva Question Papers 2019

 • MPSC Rajyaseva Prelims Question Paper 2019 With Answer Key
MPSC Prelim 2019 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2019 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2019 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2019 GS Paper -2 Download Ans Key

MPSC Rajyaseva Mains Question Paper 2019

 • MPSC Rajyaseva Mains Question Paper 2019 With Answer Key
आयोग Paper 1 English Marathi साठी Answer Key Publish करत नाही याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी  
MPSC Mains 2019 Paper 2 Eng. Marathi (Que. Papers)Download
MPSC Mains 2019 Paper 2          (Final key)             Download
MPSC Mains 2019 Paper 3 GS 1             (Question Papers)Download
MPSC Mains 2019 Paper 3 GS 1              (Final key)Download
MPSC Mains 2019 Paper 4 GS 2             (Question Papers)Download
MPSC Mains 2019 Paper 4 GS 2              (Final key)  Download
MPSC Mains 2019 Paper 5 G.S 3      (Question Papers)Download
MPSC Mains 2019 Paper 5 G.S 3 (Final key)Download
MPSC Mains 2019 Paper 6 GS 4     (Question Papers)Download
MPSC Mains 2019 Paper 6 GS 4 (Final key)Download

MPSC Rajyaseva Question Papers 2018

 • MPSC Rajyaseva Prelims Question Paper 2018 With Answer Key
MPSC Prelim 2018 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2018 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2018 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2018 GS Paper -2 Download Ans Key

MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2018

 • MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2018 With Answer Key
आयोग Paper 1 English Marathi साठी Answer Key Publish करत नाही याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी
MPSC Mains 2018 Paper 2 Eng. Marathi (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2018 Paper 2                  (Final key) Download 
MPSC Mains 2018 Paper 3 GS 1              (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2018 Paper 3 GS 1              (Final key)Download
MPSC Mains 2018 Paper 4 GS 2 (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2018 Paper 4 GS 2              (Final key)Download
MPSC Mains 2018 Paper 5 GS 3    (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2018 Paper 5 GS 3 (Final key)Download
MPSC Mains 2018 Paper 6 GS 4 (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2018 Paper 6 GS 4 (Final key)Download

MPSC Rajyaseva Question Papers 2017

 • MPSC Rajyaseva Prelims Question Paper 2017 With Answer Key
MPSC Prelim 2017 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2017 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2017 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2017 GS Paper -2Download Ans Key

MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2017

 • MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2017 With Answer Key
आयोग Paper 1 English Marathi साठी Answer Key Publish करत नाही याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी
MPSC Mains 2017 Paper 2 Eng. Marathi (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2017 Paper 2                         (Final key)Download
MPSC Mains 2017 Paper 3 GS 1              (Que. Papers)Download
MPSC Mains 2017 Paper 3 GS 1                (Final key)Download
MPSC Mains 2017 Paper 4 GS 2 (Que. Papers)Download
MPSC Mains 2017 Paper 4 GS 2                (Final key)Download
MPSC Mains 2017 Paper 5 GS 3    (Que. Papers)Download
MPSC Mains 2017 Paper 5 GS 3 (Final key)Download
MPSC Mains 2017 Paper 6 GS 4 (Que. Papers)Download
MPSC Mains 2017 Paper 6 GS 4 (Final key)Download

MPSC Rajyaseva Question Papers 2016

 • MPSC Rajyaseva Question Prelims Papers 2016 With Answer Key

2016 पासून पहिल्या दोन Papers अर्थात मराठी आणि इंग्रजी भाषेच्या पेपर्ससाठी नवीन Pattern आहे. खाली आपणास MPSC Question Papers With Answer Key मिळतील. आपल्याला MPSC Rajyaseva Exam Pattern माहित असणे आवश्यक आहे.

 • MPSC Rajyaseva Prelim Question Paper 2016
MPSC Prelim 2016 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2016 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2016 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2016 GS Paper -2 Download Ans Key

MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2016

 • MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2016 With Answer Key
MPSC Mains 2016 Paper 2 Eng. Marathi  Download Question Papers
MPSC Mains 2016 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2016 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2016 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2016 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2016 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2016 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2016 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2016 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2016 Paper 6 GS 4Download Final key

MPSC Rajyaseva Question Papers 2015

 • MPSC Rajyaseva Prelim Question Paper 2015 With Answer Key
MPSC Prelim 2015 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2015 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2015 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2015 GS Paper -2Download Ans Key

MPSC Rajyaseva Mains QUESTION PAPERS 2015

 • MPSC Rajyaseva Mains QUESTION PAPERS 2015 With Answer Key
Answer Key 
MPSC Mains 2015 Paper 2 English  Download Question Papers
MPSC Mains 2015 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2015 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2015 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2015 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2015 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2015 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2015 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2015 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2015 Paper 6 GS 4Download Final key

MPSC Rajyaseva Question Papers 2014

 • MPSC Rajyaseva Prelims Question Paper 2014 With Answer Key
MPSC Prelim 2014 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2014 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2014 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2014 GS Paper -2Download Ans Key

MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2014

 • MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2014 With Answer Key
Answer Key 
MPSC Mains 2014 Paper 2 English Download Question Papers
MPSC Mains 2014 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2014 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2014 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2014 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2014 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2014 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2014 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2014 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2014 Paper 6 GS 4Download Final key

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper pdf 2013

 • MPSC Rajyaseva Prelim Exam 2013 With Answer Key
MPSC Prelim 2013 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2013 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2013 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2013 GS Paper -2Download Ans Key

MPSC Rajyaseva Mains 2013

 • MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2013 With Answer Key
Answer Key 
MPSC Mains 2013 Paper 2 English Download Question Papers
MPSC Mains 2013 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2013 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2013 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2013 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2013 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2013 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2013 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2013 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2013 Paper 6 GS 4Download Final key

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper pdf 2012

 • MPSC Rajyaseva Prelim 2012 QUESTION PAPERS With Answer Key
MPSC Pre.- General Ability TestDownload Question Papers
MPSC Pre.- General Ability TestDownload Ans Key
  
  

MPSC Rajyaseva Mains 2012 Question Paper

 • MPSC Rajyaseva Mains 2012 Question Paper With Answer Key
MPSC Mains 2012 Paper 2 English Download Question Papers
MPSC Mains 2012 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2012 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2012 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2012 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2012 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2012 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2012 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2012 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2012 Paper 6 GS 4Download Final key

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper pdf 2011

MPSC Question Paper 2011

MPSC Prelims Question Paper 2011

 • MPSC Rajyaseva Prelim 2011 Question Paper With Answer Key
MPSC 2011 prelims General Ability Test [Question Paper]Download
MPSC 2011 prelims General Ability Test [Answer Key]Download

MPSC Rajyaseva Question Paper Mains 2011

 • MPSC Rajyaseva Question Paper Mains 2011 With Answer Key
 • MPSC Rajyaseva Main 2011 Paper 1 Marathi

Answer Key

MPSC Mains 2011 Paper 2 English  Download Question Papers
MPSC Mains 2011 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2011 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2011 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2011 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2011 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2011 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2011 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2011 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2011 Paper 6 GS 4Download Final key

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper pdf 2010

MPSC Prelims Question Paper 2010

MPSC 2010 prelims General Ability Test [Question Paper]Download
MPSC 2010 prelims General Ability Test [Answer Key]Download

मला आशा आहे कि, MPSC Rajyaseva Question Papers and answer keys PDF एकाच Page वर Available करून दिल्यामुळे तुमचा वेळ नक्कीच वाचणार, आपल्या मित्रांसोबत Share करा आणि हो काही प्रश्न,आणखीन कुठल्याही Subject चे MPSC Study Material हवे असल्यास Comment करा..Thank You…

3 thoughts on “MPSC Rajyaseva Question Papers and answer keys PDF”

 1. Links for MPSC mains Paper 2 are not clickable(from 2015 to 2012), so not able to download.
  Also, all the links of 2011 are not clickable.

  Reply

Leave a Comment