MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper pdf

MPSC Rajyaseva Question Paper

या लेखात आपल्याला MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper pdf आणि MPSC Mains Question Paper PDF मध्ये दिलेले आहेत. MPSC Rajyaseva Question Paper Download करण्यापूर्वी आपल्याला हे माहित असणे आवश्यक आहे की MPSC Exam चा Pattern नेमका आहे तरी काय, येथे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे कि.

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper pdf Download करून घेऊन अभ्यासाला सुरुवात करण्यापूर्वी एकदा MPSC Exam Pattern चा Overview घेणे कधीही चांगलं असेल, आणि मला आणखी एक गोष्ट सांगायची आहे की, आयोग Mains Paper-1 (English, Marathi) साठी Answer Key Publish करत नाही.

MPSC परीक्षेत नेहमीच एक मराठी भाषा प्रश्नपत्रिका आणि एक इंग्रजी भाषा प्रश्नपत्र असते परंतु आपणास या Papers ची Answer Key मिळणार नाहीत आणि कृपया MPSC च्या इतर Question Papers आणि Answer Key सोबत Check करत चला.

इतर कोणत्याही Source मधून पाहिलेल्या Answers ला Cross check करण्यासाठी सर्व MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper pdf खाली सोबत देत आहोत. येथे आपल्याला Answer Key सह MPSC Exam Papers [सर्व PDF] Format मध्ये दिलेले आहेत.

Download All MPSC Class Notes In PDF
Download All MPSC Syllabus In PDF

1. MPSC Rajyaseva Question Papers 2019

 • MPSC Rajyaseva Prelim Question Paper 2019
MPSC Prelim 2019 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2019 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2019 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2019 GS Paper -2 Download Ans Key

 • MPSC Rajyaseva Mains Question Paper 2019

DOWNLOAD : MPSC Rajyaseva Main 2019 Paper 1 English Marathi

आयोग Paper 1 English Marathi साठी Answer Key Publish करत नाही याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी  
MPSC Mains 2019 Paper 2 Eng. Marathi (Que. Papers)Download
MPSC Mains 2019 Paper 2          (Final key)             Download
MPSC Mains 2019 Paper 3 GS 1             (Question Papers)Download
MPSC Mains 2019 Paper 3 GS 1              (Final key)Download
MPSC Mains 2019 Paper 4 GS 2             (Question Papers)Download
MPSC Mains 2019 Paper 4 GS 2              (Final key)  Download
MPSC Mains 2019 Paper 5 G.S 3      (Question Papers)Download
MPSC Mains 2019 Paper 5 G.S 3 (Final key)Download
MPSC Mains 2019 Paper 6 GS 4     (Question Papers)Download
MPSC Mains 2019 Paper 6 GS 4 (Final key)Download

2. MPSC Rajyaseva Question Papers 2018

 • MPSC Rajyaseva Prelim Question Paper 2018
MPSC Prelim 2018 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2018 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2018 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2018 GS Paper -2 Download Ans Key

 • MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2018

MPSC Rajyaseva Main 2018 Paper 1 English Marathi

आयोग Paper 1 English Marathi साठी Answer Key Publish करत नाही याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी
MPSC Mains 2018 Paper 2 Eng. Marathi (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2018 Paper 2                  (Final key) Download 
MPSC Mains 2018 Paper 3 GS 1              (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2018 Paper 3 GS 1              (Final key)Download
MPSC Mains 2018 Paper 4 GS 2 (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2018 Paper 4 GS 2              (Final key)Download
MPSC Mains 2018 Paper 5 GS 3    (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2018 Paper 5 GS 3 (Final key)Download
MPSC Mains 2018 Paper 6 GS 4 (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2018 Paper 6 GS 4 (Final key)Download

3. MPSC Rajyaseva Question Papers 2017

 • MPSC Rajyaseva Prelim Question Paper 2017
MPSC Prelim 2017 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2017 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2017 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2017 GS Paper -2Download Ans Key

 • MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2017

MPSC Rajyaseva Main 2017 Paper 1 English Marathi

आयोग Paper 1 English Marathi साठी Answer Key Publish करत नाही याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी
MPSC Mains 2017 Paper 2 Eng. Marathi (Que. Paper)Download
MPSC Mains 2017 Paper 2                         (Final key)Download
MPSC Mains 2017 Paper 3 GS 1              (Que. Papers)Download
MPSC Mains 2017 Paper 3 GS 1                (Final key)Download
MPSC Mains 2017 Paper 4 GS 2 (Que. Papers)Download
MPSC Mains 2017 Paper 4 GS 2                (Final key)Download
MPSC Mains 2017 Paper 5 GS 3    (Que. Papers)Download
MPSC Mains 2017 Paper 5 GS 3 (Final key)Download
MPSC Mains 2017 Paper 6 GS 4 (Que. Papers)Download
MPSC Mains 2017 Paper 6 GS 4 (Final key)Download

4. MPSC Rajyaseva Question Papers 2016

2016 पासून पहिल्या दोन Papers अर्थात मराठी आणि इंग्रजी भाषेच्या पेपर्ससाठी नवीन Pattern आहे. खाली आपणास MPSC Question Papers With Answer Key मिळतील. आपल्याला MPSC Rajyaseva Exam Pattern माहित असणे आवश्यक आहे.

 • MPSC Rajyaseva Prelim Question Paper 2016
MPSC Prelim 2016 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2016 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2016 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2016 GS Paper -2 Download Ans Key

 • MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2016

MPSC Rajyaseva Main Paper 1 English Marathi 2016

MPSC Mains 2016 Paper 2 Eng. Marathi  Download Question Papers
MPSC Mains 2016 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2016 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2016 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2016 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2016 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2016 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2016 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2016 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2016 Paper 6 GS 4Download Final key

5. MPSC Rajyaseva Question Papers 2015

 • MPSC Rajyaseva Prelim Question Paper 2015
MPSC Prelim 2015 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2015 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2015 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2015 GS Paper -2Download Ans Key

 • MPSC Rajyaseva Mains QUESTION PAPERS 2015

MPSC Rajyaseva Main 2015 Paper 1 Marathi

Answer Key 
MPSC Mains 2015 Paper 2 English  Download Question Papers
MPSC Mains 2015 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2015 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2015 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2015 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2015 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2015 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2015 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2015 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2015 Paper 6 GS 4Download Final key

6. MPSC Rajyaseva Question Papers 2014

 • MPSC Rajyaseva Prelim Question Paper 2014
MPSC Prelim 2014 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2014 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2014 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2014 GS Paper -2Download Ans Key

 • MPSC Rajyaseva Mains Question Papers 2014

MPSC Rajyaseva Main 2014 Paper 1 Marathi

Answer Key 
MPSC Mains 2014 Paper 2 English Download Question Papers
MPSC Mains 2014 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2014 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2014 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2014 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2014 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2014 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2014 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2014 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2014 Paper 6 GS 4Download Final key

7. MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper pdf 2013

 • MPSC Rajyaseva Prelim Exam 2013
MPSC Prelim 2013 GS Paper -1 Download Question Papers
MPSC Prelim 2013 GS Paper -1Download Ans Key
MPSC Prelim 2013 GS Paper -2  Download Question Papers
MPSC Prelim 2013 GS Paper -2Download Ans Key

 • MPSC Rajyaseva Mains 2013

MPSC Rajyaseva Main 2013 Paper 1 Marathi

Answer Key 
MPSC Mains 2013 Paper 2 English Download Question Papers
MPSC Mains 2013 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2013 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2013 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2013 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2013 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2013 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2013 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2013 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2013 Paper 6 GS 4Download Final key

8. MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper pdf 2012

 • MPSC Rajyaseva Prelim 2012 QUESTION PAPERS
MPSC Pre.- General Ability TestDownload Question Papers
MPSC Pre.- General Ability TestDownload Ans Key
  
  

 • MPSC Rajyaseva Mains 2012 Question Paper

MPSC Rajyaseva Main 2012 Paper 1 Marathi           

MPSC Mains 2012 Paper 2 English Download Question Papers
MPSC Mains 2012 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2012 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2012 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2012 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2012 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2012 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2012 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2012 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2012 Paper 6 GS 4Download Final key

9. MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper pdf 2011

 • MPSC Rajyaseva Prelim 2011 Question Paper
MPSC Pre.- General Ability TestDownload Question Papers
MPSC Pre.- General Ability TestDownload Ans Key
  
  

 • MPSC Rajyaseva Question Paper Mains 2011

MPSC Rajyaseva Main 2011 Paper 1 Marathi

Answer Key

MPSC Mains 2011 Paper 2 English  Download Question Papers
MPSC Mains 2011 Paper 2                         Download  Final key
MPSC Mains 2011 Paper 3 GS 1              Download Question Papers
MPSC Mains 2011 Paper 3 GS 1                Download Final key
MPSC Mains 2011 Paper 4 GS 2Download Question Papers
MPSC Mains 2011 Paper 4 GS 2                Download Final key
MPSC Mains 2011 Paper 5 GS 3   Download Question Papers
MPSC Mains 2011 Paper 5 GS 3Download Final key
MPSC Mains 2011 Paper 6 GS 4Download Question Papers
MPSC Mains 2011 Paper 6 GS 4Download Final key

मला आशा आहे कि, MPSC Rajyaseva previous Year Question Paper pdf एकाच Page वर Available करून दिल्यामुळे तुमचा वेळ नक्कीच वाचणार, आपल्या मित्रांसोबत Share करा आणि हो काही प्रश्न,आणखीन कुठल्याही Subject चे MPSC Study Material हवे असल्यास Comment करा..Thank You…

लगेच Share करा

3 thoughts on “MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper pdf”

 1. Links for MPSC mains Paper 2 are not clickable(from 2015 to 2012), so not able to download.
  Also, all the links of 2011 are not clickable.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *