MPSC Book List by Toppers English medium

MPSC Book List by Toppers English medium

MPSC Rajyaseva Exam चा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी कोणती MPSC Book List by Toppers English medium Follow करावी जी MPSC Prelims & Mains Exam या दोन्ही Exam साठी चालेल. या Article मध्ये तुम्हाला संपूर्ण MPSC Book List by Toppers English medium बद्दल माहिती मिळावी यासाठी आम्ही MPSC Book List In English Medium (Prelim+Mains) Provide करत आहोत. … Read more

लगेच Share करा

MPSC Study Material pdf Download In Marathi

या Blog Post मध्ये आम्ही MPSC Study Material pdf Download For MPSC राज्यसेवा Exam, Combined Group ‘B’ (ASO-STI-PSI ) त्याचबरोबर Combined Group ‘C’ (ESI-TA-CT) साठी विषयानुसार कुठले Topics व त्याचे Sub Topics अभ्यासावे हे अगदी Detail मध्ये सांगितले आहे. प्राचीन भारताचा इतिहास, मध्ययुगीन भारताचा इतिहास हे दोन्ही Topics फक्त राज्यसेवा Exam ला आहे, Combine Group … Read more

लगेच Share करा

MPSC Preparation Strategy in Marathi

MPSC Preparation Strategy in Marathi

जर तुम्हाला MPSC Exam द्यायची असेल तर MPSC Exam चे नियोजन कसे करायचे MPSC Study Tips & Tricks/ MPSC Preparation Strategy काय असायला हवी याबद्दल तुम्हाला सविस्तर माहिती असणे गरजेचे आहे नेमकी हीच माहिती येथे आपण पाहणार आहोत. MPSC Preparation Strategy याचा काय उपयोग होणार? जर तुम्हाला MPSC ची परीक्षा द्यायची असेल तर या परीक्षेसाठी … Read more

लगेच Share करा

MPSC Book List in Marathi

MPSC book list in marathi

MPSC Rajyaseva, Combine Group ‘B’ & ‘C’ Exam च्या अभ्यासाला सुरुवात करतांना प्रत्येक नवीन विद्यार्थ्यांच्या मनात MPSC book list बद्दल काही प्रश्न असतात जसे कि नेमकी कोणती MPSC Reference Book List Prelims And Mains साठी वाचायची, हि सांगितलेली MPSC Book List in Marathi वाचली तर यातून परीक्षेत प्रश्न येणार कि नाही. या article मध्ये सांगितलेली … Read more

लगेच Share करा