MPSC Combine Question Papers with Answers pdf

MPSC Combine 1st Answer key pdf 2020 आयोगाने Publish केलेली आहे. Answer Key खाली Share केलेली आहे.

या Article मधे MPSC Combine Question Papers with Answers pdf म्हणजेच संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका आणि उत्तर पत्रिका (mpsc combine previous year question papers) PDF Format मधे Download करण्यासाठी Available करून दिलेले आहेत..

MPSC combined Group ‘B’ Exam विषयी सामान्य माहिती (आपण नवीन उमेदवार असल्यास ते वाचा), त्याचबरोबर खाली MPSC Combine Question Papers with Answers pdf (From 2011 to 2020) Download साठी Share केलं आहे.

हे सुद्धा वाचा: महत्वाच्या Links


या Article मध्ये, आम्ही MPSC Combine Question Papers with Answers pdf खाली Share करत आहोत.

Download All MPSC Combine Question Papers with Answers pdf and MPSC Combine Group ‘B’ Mains Question Papers with their answer key (ASO-STI-PSI) त्याचबरोबर आपल्याला हे माहित असणे आवश्यक आहे की MPSC Combine Prelims ही तीन पदासाठी (ASO-STI-PSI) एकत्रित घेतली जाणारी Exam आहे आणि Prelim साठी पेपर सर्वांसाठी समान असेल आणि Cut-off तीनही पदासाठी स्वतंत्र असेल.

Important Note:

MPSC Combine Mains Paper-1 (ASO-STI-PSI) तीनही पदासाठी समान असेल. अशा प्रकारे, Mains Exam चा Paper-1 तिन्ही पदासाठी सारखाच असेल आणि परीक्षा एकाच तारखेला असेल.

परंतु, Combine Exam चा Mains Paper-2 या तिन्ही पदासाठी वेगळा असेल; अशा प्रकारे, तिन्ही पदासाठी Paper-2 अभ्यासक्रम वेगळा असून Exam वेगळ्या तारखेला घेण्यात येईल.

जर तुम्ही तिन्ही पदासाठी निवडले गेलात तर तुम्ही सर्व परीक्षा देण्यास पात्र ठरता, पण Mains Paper-1 चे Marks तीनही Cut-off साठी सारखेच असतील.


MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2020

 • mpsc combine pre question paper 2020 (ASO-STI-PSI)
MPSC Subordinate Services Prelim 2020 (Question Paper)Download
MPSC Subordinate Services Prelim 2020 (1st Ans. Key) (7/Sept./2021)Download

MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2019

 • mpsc combine pre question paper 2019 (ASO-STI-PSI)
MPSC Subordinate Services Prelim 2019 (Question Paper)Download
MPSC Subordinate Services Prelim 2019 (Ans. Key)Download


MPSC Combine Mains 2019 Question Paper With Answer Key (ASO-STI-PSI)

 • MPSC Combine Mains 2019 Question Paper 1 (ASO-STI-PSI)
MPSC Subordinate Services Mains 2019 Paper – 1 (Que. Paper)Download
MPSC Subordinate Services Mains 2019 Paper – 1 (Ans. Key)Download

 

 • MPSC ASO Mains 2019 Question Paper 2 (ASO-STI-PSI)
MPSC ASO Mains 2019 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC ASO Mains 2019 Paper 2 (Ans. Key)Download

 • MPSC STI Mains 2019 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2019 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC STI Mains 2019 Paper 2 (Ans. Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2019 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2019 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC PSI Mains 2019 Paper 2 (Ans. Key)Download


MPSC Combined Question Papers with Answers pdf 2018

 

 • mpsc combine prelims question paper 2018
MPSC Subordinate Services Prelims 2018 (Question Paper)Download
MPSC Subordinate Services Prelims 2018 (Ans. Key)Download

MPSC Combine Mains 2018 Question Paper With Answer Key (ASO-STI-PSI)

 • MPSC Combine Mains 2018 Question Paper 1 (ASO-STI-PSI)
MPSC Subordinate Services Mains 2018 Paper 1 (Que. Paper)Download
MPSC Subordinate Services Mains 2018 Paper 1 (Ans. Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2018 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2018 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC ASO Mains 2018 Paper 2 (Ans. Key)Download

 • MPSC STI Mains 2018 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2018 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC STI Mains 2018 Paper 2 (Ans. Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2018 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2018 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC PSI Mains 2018 Paper 2 (Ans. Key)Download


Important Note:

आयोगाने प्रथमच 2018 पासून MPSC (ASO-STI-PSI) Exam या तिन्ही Exams साठी एकत्रित prelims Exam घेण्याचे ठरविले. 2018 पासूनच या तिन्ही Exams साठी prelims Exam एकत्रितरित्या MPSC Combine Group B Services या नावाने घेतली जात आहे.

या तिन्ही exams ची फक्त prelims Exam एकत्रितरित्या होत असते, मात्र Mains Exam वेगवेगळी घेतली जाते (फक्त Mains Paper – 1 एकत्रित होतो.) 2017 पर्यंत या तिन्ही Posts साठी prelims Exam वेगवेगळी घेतली जात होती. त्यामुळे 2017 पर्यंत या तिन्ही Exams साठीचे prelims Question Papers वेगवेगळे दिसतील.

Note: Sales Tax Inspector चे नाव बदलून State Tax Inspector असे झालेले आहे.


MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2017

 • mpsc combine prelims question paper 2017 (ASO-STI-PSI)

 

MPSC Combine Prelims (ASO-STI-PSI) (Question Paper) 2017Download
MPSC Combine Prelims (ASO-STI-PSI) (Answer Key) 2017Download

MPSC Combine Group ‘B’ Mains Exam (ASO-STI-PSI) 2017

 • MPSC ASO Mains 2017 Question Paper 1
MPSC ASO Mains 2017 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2017 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2017 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2017 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2017 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2017 Question Paper 1
MPSC STI Mains 2017 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2017 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2017 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2017 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2017 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2017 Question Paper 1
MPSC PSI Mains 2017 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2017 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2017 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2017 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2017 Paper 2 (Answer Key)Download


MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2016

 

 • MPSC Combine Group ‘B’ Prelims Exam 2016 (ASO-STI-PSI) 
ASO Prelims 2016Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2016Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2016Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)


MPSC Combine Group ‘B’ Mains Exam 2016 (ASO-STI-PSI)

 • MPSC ASO Mains 2016 Question Paper 1
MPSC ASO Mains 2016 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2016 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2016 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2016 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2016 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2016 Question Paper 1
MPSC STI Mains 2016 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2016 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2016 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2016 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2016 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2016 Question Paper 1
MPSC PSI Mains 2016 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2016 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2016 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2016 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2016 Paper 2 (Answer Key)Download


MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2015

 

 • MPSC Combine Group ‘B’ Prelims Exam (ASO-STI-PSI) 2015
ASO Prelims 2015Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2015Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2015 (PSI Exam Not Conducted In 2015)Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)


MPSC Combine Group ‘B’ Mains Exam (ASO-STI-PSI) 2015

 • MPSC ASO Mains 2015 Question Paper 1
MPSC ASO Mains 2015 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2015 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2015 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2015 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2015 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2015 Question Paper 1
MPSC STI Mains 2015 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2015 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2015 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2015 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2015 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2015 Question Paper 1 (Not Conducted In 2015)
MPSC PSI Mains 2015 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2015 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2015 Question Paper 2 (Not Conducted In 2015)
MPSC PSI Mains 2015 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2015 Paper 2 (Answer Key)Download


MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2014

 

 • MPSC Combine Group ‘B’ Prelims Exam (ASO-STI-PSI) 2014
ASO Prelims 2014Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2014Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2014Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)


MPSC Combine Group ‘B’ Mains Exam (ASO-STI-PSI) 2014

 • MPSC ASO Mains 2014 Question Paper 1
MPSC ASO Mains 2014 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2014 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2014 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2014 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2014 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2014 Question Paper 1
MPSC STI Mains 2014 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2014 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2014 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2014 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2014 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2014 Question Paper 1
MPSC PSI Mains 2014 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2014 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2014 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2014 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2014 Paper 2 (Answer Key)Download


MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2013

 

 • MPSC Combine Group ‘B’ Prelims Question Papers With Answer Key (ASO-STI-PSI) 2013
ASO Prelims 2013Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2013Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2013Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)


MPSC Combine Exam Mains Question and Answer Key 2013 (ASO-STI-PSI)

 • MPSC ASO Mains 2013 Question Paper 1
MPSC ASO Mains 2013 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2013 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2013 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2013 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2013 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2013 Question Paper 1
MPSC STI Mains 2013 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2013 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2013 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2013 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2013 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2013 Question Paper 1
MPSC PSI Mains 2013 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2013 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2013 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2013 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2013 Paper 2 (Answer Key)Download


MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2012

 

 • MPSC Combine Group ‘B’ Exam (Subordinate Services)(ASO-STI-PSI) Prelims Question and Answer Key 2012
ASO Prelims 2012Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2012Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2012Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

 


MPSC Combine Question Paper Mains Question and Answer Key 2012 (ASO-STI-PSI)

 • MPSC ASO Mains 2012 Question Paper 1
MPSC ASO Mains 2012 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2012 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2012 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2012 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2012 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2012 Question Paper 1
MPSC STI Mains 2012 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2012 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2012 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2012 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2012 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2012 Question Paper 1
MPSC PSI Mains 2012 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2012 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2012 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2012 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2012 Paper 2 (Answer Key)Download

 


MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2011

 

 • MPSC Combine Group ‘B’ Exam Prelims Question and Answer Key 2011 (ASO-STI-PSI)
ASO Prelims 2011Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2011Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2011Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

 


MPSC Combine Question Paper Mains Question and Answer Key 2011 (ASO-STI-PSI)

 • MPSC ASO Mains 2011 Question Paper 1
MPSC ASO Mains 2011 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2011 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2011 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2011 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2011 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2011 Question Paper 1
MPSC STI Mains 2011 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2011 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2011 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2011 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2011 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2011 Question Paper 1
MPSC PSI Mains 2011 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2011 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2011 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2011 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2011 Paper 2 (Answer Key)Download


मला आशा आहे कि, mpsc combined question paper with answer in marathi pdf and MPSC Group b Mains Question Paper एकाच Page वर Available करून दिल्यामुळे तुमचा वेळ नक्कीच वाचणार, आपल्या मित्रांसोबत Share करा आणि हो काही प्रश्न,आणखीन कुठल्याही Subject चे MPSC Study Material हवे असल्यास Comment करा..Thank You…


FAQ

1. MPSC Combined Exam Date 2021

Last Date For Apply – 28 Feb. 2020 To 19 March 2020.
Date Of MPSC Combined Prelims Examination : MPSC Combined 2021 Exam – 11 April 2021.

2. How can I apply for MPSC Combined 2022?

उमेदवाराने अर्जदाराचे नाव, DOB, पत्ता आणि educational details इत्यादी सर्व अनिवार्य माहिती भरणे आवश्यक आहे. उमेदवारांना काही आवश्यक application fee भरणे आवश्यक आहे आणि नंतर आपण आपला MPSC Combined 2022 Exam चा अर्ज सादर करू शकता.

3. How to Create Profile for MPSC Exam?

MPSC ची जाहिरात निघताच जर तुम्हाला Exam साठी Apply करायचे असेल तर आधी तुम्हाला new profile create करावी लागेल किंवा आवश्यकता असल्यास Update करावी लागेल.

1) Go to mahampsc.mahaonline.gov.in
2) MPSC new advertisement वर Click करा
3) आता Create a new account वर Click करा.
4) login करा आणि crate a new profile वर Click करा.

जर तुम्हाला new profile create करतांना काही अडचण येत असेल तर Click here येथे Visit करा आणि Step By Step माहिती बघा.

4. When Will MPSC Combined Hall Ticket 2022 Release?

MPSC साठी Admit card परीक्षेच्या 15 दिवस अगोदर जाहीर केले जाते.

5. How can I download MPSC combined exam hall ticket 2021?

official website ला Visit करा Link: mahampsc.mahaonline.gov.in त्यानंतर वरील Menu मध्ये admit card हे Option Select करा आणि Exam निवड “Maharashtra Subordinate Services Non-Gazetted, Group-B Combined Pre Examination 2020-2021″ तिथे Hall Ticket जाहीर झाले कि नाही ते दाखवेल Download या Button वर Click करून Hall Ticket Download करा.

6. Which is The Best MPSC Combine book List in marathi ?

MPSC च्या कोणत्याही Exam ची तयारी करायची असेल तर तुम्हाला Proper Book List माहित असायलाच पाहिजे जी Authentic असावी. आतापर्यंत अधिकारी झालेल्यांनी Recommend केलेली MPSC Book List जी मराठी आणि English दोन्ही माध्यमातून अभ्यास करणाऱ्यांसाठी उपयोगी येईल.

7. how to prepare for mpsc combined exam without coaching?

MPSC combined Exam द्यायची असेल तर अभ्यास कसा करायचा MPSC Study Tips & Tricks/ MPSC Preparation Strategy काय असायला हवी याबद्दल तुम्हाला सविस्तर माहिती दिलेली आहे. Link : Click Here

1 thought on “MPSC Combine Question Papers with Answers pdf”

 1. an amazing information shared by the author with details post.
  thank you for sharing such informative information.

  Reply

Leave a Comment