MPSC Combine Previous Year Question Papers

या Article मधे MPSC Combine Previous Year Question Papers PDF म्हणजेच संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका आणि उत्तर पत्रिका (Question Paper and Answer Key) PDF Format मधे Download करण्यासाठी Available करून दिलेले आहेत..

MPSC combined Group ‘B’ Exam विषयी सामान्य माहिती (आपण नवीन उमेदवार असल्यास ते वाचा), त्याचबरोबर खाली MPSC Combined Previous Year Question Paper (From 2011 to 2019) Download साठी Share केलं आहे.

Link : MPSC Combine Group ‘B’ Exam Pattern
Link : MPSC Combine Group ‘B’ Exam Syllabus

MPSC STUDY Website वर आपले स्वागत आहे. ह्या Article मध्ये, आम्ही MPSC Combine Previous Year Question Papers खाली Share करत आहोत.

Download All MPSC Combine Previous Year Question Papers and MPSC Combine Group ‘B’ Mains Question Papers with their answer key (ASO-STI-PSI) त्याचबरोबर आपल्याला हे माहित असणे आवश्यक आहे की MPSC Combined Prelims ही तीन पदासाठी (ASO-STI-PSI) एकत्रित घेतली जाणारी Exam आहे आणि Prelim साठी पेपर सर्वांसाठी समान असेल आणि Cut-off तीनही पदासाठी स्वतंत्र असेल.

Important Note:

MPSC Combined Mains Paper-1 (ASO-STI-PSI) तीनही पदासाठी समान असेल. अशा प्रकारे, Mains Exam चा Paper-1 तिन्ही पदासाठी सारखाच असेल आणि परीक्षा एकाच तारखेला असेल.

परंतु, Combined Exam चा Mains Paper-2 या तिन्ही पदासाठी वेगळा असेल; अशा प्रकारे, तिन्ही पदासाठी Paper-2 अभ्यासक्रम वेगळा असून Exam वेगळ्या तारखेला घेण्यात येईल.

जर तुम्ही तिन्ही पदासाठी निवडले गेलात तर तुम्ही सर्व परीक्षा देण्यास पात्र ठरता, पण Mains Paper-1 चे Marks तीनही Cut-off साठी सारखेच असतील.

MPSC Combined ASO-STI-PSI च्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका, त्या त्या पदाच्या पेज वर दिल्या आहे. प्रत्येक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी वेगळे पेज आहे त्याच्या लिंक्स या पेजच्या शेवटी दिल्या आहेत.

 

1. MPSC Combine Question Papers 2019

MPSC Group b Prelims Question Paper 2019 (ASO-STI-PSI)

MPSC Subordinate Services Prelim 2019 (Question Paper)Download
MPSC Subordinate Services Prelim 2019 (Ans. Key)Download

 

MPSC Combine Group ‘B’ Mains Paper-1 (ASO-STI-PSI) 2019

MPSC Subordinate Services Mains 2019 Paper 1(Que. Paper)Download
MPSC Subordinate Services Mains 2019 Paper 1(Ans. Key)Download

 

MPSC Combine Group ‘B’ Mains Paper-2 (ASO-STI-PSI) 2019

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2019 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC ASO Mains 2019 Paper 2 (Ans. Key)Download
 • State Tax Inspector (STI Exam Question Paper)
MPSC STI Mains 2019 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC STI Mains 2019 Paper 2 (Ans. Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2019 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC PSI Mains 2019 Paper 2 (Ans. Key)Download

 

2. MPSC Combined Exam 2018

 

MPSC Group b Prelims Question Paper (ASO-STI-PSI) 2018

MPSC Subordinate Services Prelims 2018 (Question Paper)Download
MPSC Subordinate Services Prelims 2018 (Ans. Key)Download

 

MPSC Combine Group ‘B’ Mains Paper-1 (ASO-STI-PSI) 2018

MPSC Subordinate Services Mains 2018 Paper 1(Que. Paper)Download
MPSC Subordinate Services Mains 2018 Paper 1(Ans. Key)Download

MPSC Combine Group ‘B’ Mains Paper-2 (ASO-STI-PSI) (Different For Each Post) 2018

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2018 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC ASO Mains 2018 Paper 2 (Ans. Key)Download
 • State Tax Inspector (STI Exam Question Paper)
MPSC STI Mains 2018 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC STI Mains 2018 Paper 2 (Ans. Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2018 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC PSI Mains 2018 Paper 2 (Ans. Key)Download

Important Note:

Exam चा Pattern 2018 पासून बदललेला आहे पण याच्या आधीपण Combine Prelim घेतली होती. पण या Pattern नुसार नाही. तर बाकी MPSC Combine Question Papers With Answers PDF खाली देत आहोत.

खाली आपणास MPSC (aso-sti-psi) 2011 पासून 2017 पर्यंतचे Question Papers आणि त्यांच्या Answer Key मिळेल ज्या PDF मध्ये दिलेल्या आहेत. लक्षात ठेवा 2011 to 2017 साठी तीन परीक्षांसाठी (ASO-STI-PAI) Prelims मध्ये एकच (same) Paper आहे.

 

3. MPSC Combine Question Papers 2017

 

MPSC Combine Question Paper Prelims (ASO-STI-PSI) 2017

ASO-STI-PSI Prelims (Question Paper) 2017Download
ASO-STI-PSI Prelims (Answer Key) 2017Download

 

MPSC Combine Group ‘B’ Mains Exam (ASO-STI-PSI) 2017

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2017 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2017 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC ASO Mains 2017 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2017 Paper 2 (Answer Key)Download
 • State Tax Inspector (STI Exam Question Paper)
MPSC STI Mains 2017 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2017 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC STI Mains 2017 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2017 Paper 2 (Answer Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2017 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2017 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC PSI Mains 2017 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2017 Paper 2 (Answer Key)Download

 

4. MPSC Combine Question Papers 2016

 

MPSC Combine Group ‘B’ Prelims Exam 2016 (ASO-STI-PSI) 

ASO Prelims 2016Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2016Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2016Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

 

MPSC Combine Group ‘B’ Mains Exam 2016 (ASO-STI-PSI)

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2016 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2016 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC ASO Mains 2016 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2016 Paper 2 (Answer Key)Download
 • State Tax Inspector (STI Exam Question Paper)
MPSC STI Mains 2016 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2016 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC STI Mains 2016 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2016 Paper 2 (Answer Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2016 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2016 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC PSI Mains 2016 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2016 Paper 2 (Answer Key)Download

 

5. MPSC Combine Question Papers 2015

 

MPSC Combine Group ‘B’ Prelims Exam (ASO-STI-PSI) 2015

ASO Prelims 2015Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2015Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2015 (PSI Exam Not Conducted In 2015)Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

 

MPSC Combine Group ‘B’ Mains Exam (ASO-STI-PSI) 2015

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2015 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2015 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC ASO Mains 2015 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2015 Paper 2 (Answer Key)Download
 • State Tax Inspector (STI Exam Question Paper)
MPSC STI Mains 2015 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2015 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC STI Mains 2015 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2015 Paper 2 (Answer Key)Download
 •  Police Sub Inspector (PSI) (Not Conducted In 2015)
MPSC PSI Mains 2015 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2015 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC PSI Mains 2015 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2015 Paper 2 (Answer Key)Download

 

6. MPSC Combine Question Papers 2014

 

MPSC Combine Group ‘B’ Prelims Exam (ASO-STI-PSI) 2014

ASO Prelims 2014Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2014Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2014Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

 

MPSC Combine Group ‘B’ Mains Exam (ASO-STI-PSI) 2014

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2014 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2014 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC ASO Mains 2014 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2014 Paper 2 (Answer Key)Download
 • State Tax Inspector (STI Exam Question Paper)
MPSC STI Mains 2014 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2014 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC STI Mains 2014 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2014 Paper 2 (Answer Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2014 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2014 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC PSI Mains 2014 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2014 Paper 2 (Answer Key)Download

 

7. MPSC Combine Previous Year Question Papers 2013

 

MPSC Combine Group ‘B’ Exam (Subordinate Services)(ASO-STI-PSI) Prelims Question and Answer Key 2013

ASO Prelims 2013Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2013Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2013Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

 

MPSC Combine Group ‘B’ Exam (Subordinate Services)(ASO-STI-PSI) Mains Question and Answer Key 2013

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2013 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2013 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC ASO Mains 2013 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2013 Paper 2 (Answer Key)Download
 • State Tax Inspector (STI Exam Question Paper)
MPSC STI Mains 2013 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2013 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC STI Mains 2013 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2013 Paper 2 (Answer Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2013 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2013 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC PSI Mains 2013 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2013 Paper 2 (Answer Key)Download

 

8. MPSC Combine Previous Year Question Papers 2012

 

MPSC Combine Group ‘B’ Exam (Subordinate Services)(ASO-STI-PSI) Prelims Question and Answer Key 2012

ASO Prelims 2012Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2012Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2012Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

 

Combine MPSC Question Paper (Subordinate Services)(ASO-STI-PSI) Mains Question and Answer Key 2012

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2012 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2012 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC ASO Mains 2012 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2012 Paper 2 (Answer Key)Download
 • State Tax Inspector (STI Exam Question Paper)
MPSC STI Mains 2012 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2012 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC STI Mains 2012 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2012 Paper 2 (Answer Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2012 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2012 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC PSI Mains 2012 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2012 Paper 2 (Answer Key)Download

 

9. MPSC Combine Previous Year Question Papers 2011

 

MPSC Combine Group ‘B’ Exam (Subordinate Services)(ASO-STI-PSI) Prelims Question and Answer Key 2011

ASO Prelims 2011Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2011Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2011Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

 

Combine MPSC Question Paper (Subordinate Services)(ASO-STI-PSI) Mains Question and Answer Key 2011

 • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC ASO Mains 2011 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2011 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC ASO Mains 2011 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2011 Paper 2 (Answer Key)Download
 • State Tax Inspector (STI Exam Question Paper)
MPSC STI Mains 2011 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2011 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC STI Mains 2011 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2011 Paper 2 (Answer Key)Download
 • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC PSI Mains 2011 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2011 Paper 1 (Answer Key)Download
MPSC PSI Mains 2011 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2011 Paper 2 (Answer Key)Download

मला आशा आहे कि, MPSC Combine Previous Year Question Papers and MPSC Group b Mains Question Paper एकाच Page वर Available करून दिल्यामुळे तुमचा वेळ नक्कीच वाचणार, आपल्या मित्रांसोबत Share करा आणि हो काही प्रश्न,आणखीन कुठल्याही Subject चे MPSC Study Material हवे असल्यास Comment करा..Thank You…

लगेच Share करा

1 thought on “MPSC Combine Previous Year Question Papers”

 1. an amazing information shared by the author with details post.
  thank you for sharing such informative information.

  Reply

Leave a Comment